مرور برچسب

ادبیات کودک

چرا ادبیات کودک ایران ناشناخته می‌ماند؟

اگر قرار باشد برخوردهای غیرادبی صورت بگیرد، حتما نویسنده باید دارای حداقل بضاعت ادبی باشد تا آثارش حداقل امتیاز را بگیرند تا بتوانند دیده شوند و بعد مسائل غیرادبی هم بر روی آن تاثیر بگذارد.
حمیدرضا شاه‌آبادی معتقد است یکی از دلایلی که معمولا کمتر موفق به کسب جایزه بین‌المللی در عرصه ادبیات می‌شویم، این است که نتواسته‌ایم خودمان را به خوبی معرفی