مرور برچسب

ابوالفضل ابوترابی

باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی

باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی|خبر فورینماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی، فلذا نباید این جرم دارای خشونت باشد و دوما اینکه جرائم علیه امنیت داخلی هم باشد یعنی اگر این دو شرط وجود داشته باشد باید قانون اصلاح شود. ابوالفضل ابوترابی درباره اصلاح قانون جرائم امنیتی و سیاسی، اظهار داشت: این قانون دو معیار دارد یک مورد آن، این است که