مرور برچسب

آموزش

۱۵ نوع املا که شاید دانش‌آموزان و والدینشان چیزی از آن ندانند!

۱۵ نوع املا که شاید دانش‌آموزان و والدینشان چیزی از آن ندانند!|خبر فوریمهارت املا نویسی به معنای توانایی جانشین کردن صحیح صورت نوشتاری حروف، کلمات و جمله‌ها به جای صورت آوایی آن‌ها است. دانش آموزان باید به مهارت املانویسی دست یابند تا بتوانند به خوبی بین صورت تلفظی کلمات و حروف سازنده آنها پیوند مناسبی برقرار کنند. املای ویرایشی در هنگام تصحیح کردن املا، معلم، صحیح لغات را نمی‌نویسد تا دانش‌آموزان خودشان