مرور برچسب

آموزش و پرورش

مهدهای کودک برای ادامه فعالیت باید خود را با مصوبات جدید تطبیق دهند

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: مهدکودک صرفا محلی برای نگهداری کودک نیست بلکه مرکزی تربیتی است. حکیم زاده در برنامه زنده سلام صبح به خیر روز سه شنبه دوم دی ماه در خصوص چرایی واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش گفت: موضوع تربیت پیوسته و یکپارچه مهد کودک ها چند سالی در دست بررسی بود چراکه کودکان در سن زیر ۶ سال در دوران