مرور برچسب

آزمایش کرونا

هزینه تست کرونا در بخش دولتی ۲۴۰ و در بخش خصوصی ۳۰۱ هزار تومان

هزینه تست کرونا در بخش دولتی ۲۴۰ و در بخش خصوصی ۳۰۱ هزار تومان|خبر فوریمدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت درباره تست های تشخیص کرونا و همچنین اقدامات انجام شده برای آزمایشهای گسترده و هوشمند توضیح داد. دکتر سیامک سمیعی در نشست خبری ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران در استودیو سلامت وزارت بهداشت، با بیان اینکه همکاران آزمایشگاهی ۹ ماه در خط مقدم مبارزه با کرونا تلاش کردند، گفت: منظور از گستردگی آزمایشهای