مرور برچسب

آذر99

ادامه تعطیلی کرونایی اصناف گروه‌های شغلی ۳ و ۴ در هفته آینده/ جدول

از روز شنبه هفته آینده گروه‌های شغلی ۱ و ۲ اجازه فعالیت و بازگشایی واحد‌های خود را دارند. ادامه تعطیلی کرونایی اصناف گروه‌های شغلی ۳ و ۴ در هفته آینده/ جدول|خبر فوریبه گزارش رسا نشر - وضعیت استان تهران از روز شنبه آینده مورخ ۱۵ آذر از وضعیت قرمز کرونایی به نارنجی تغییر پیدا می‌کنند که بر این اساس وضعیت فعالیت صنوف نیز تغییر پیدا خواهد کرد. بر اساس مصوبه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، رده‌های شغلی ۱