مرور برچسب

آتش سوزی در تهران

نجات معجزه آسای ۲ کودک از آتش سوزی مهیب در پامنار/ کولر‌ها علت اصلی یک پنجم آتش سوزی‌ها

نجات معجزه آسای ۲ کودک از آتش سوزی مهیب در پامنار/ کولر‌ها علت اصلی یک پنجم آتش سوزی‌هایکی از فرماندهان آتش نشانی از خاطرات خود طی سال‌ها فعالیتش و نجات معجزه آسای ۲ کودک از داخل آتش سوزی مهیب گفت. امروز ۷ مهرماه، روزی است که به نام مردانی از جنس ایثار، فداکاری، مقاومت، صبر و ... ثبت شده است. مردانی که شاید سن و سالی به اندازه بزرگان و صاحب نظران نداشته باشند، اما ذهنی سرشار از تجربه‌های تلخ و شیرین روزگار دارند، چراکه