اولین عکس از لاشه متلاشی شده بالگرد رئیس جمهور

اولین عکس از وضعیت متلاشی شده بالگرد رئیس جمهور

 

اولین عکس از لاشه متلاشی شده بالگرد رئیس جمهور

نظرات بسته شده است.