کباب بی‌حجاب بر سیخ، کتاب بی‌حجاب پلمب!

کتاب‌فروشی کتاب عرضه می‌کند و کباب‌فروشی هم کباب. همان‌گونه که احتمال دارد مشتری خرید کباب، روسری و شال از سر انداخته باشد محتمل است که مشتری خرید کتاب هم چنین باشد و به همان دلیل که کباب فروشی را نمی‌بندند کتاب فروشی را هم نباید بست

   عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز با این خبر آغاز شد: «صفحۀ نشر ثالث از پلمب این مجموعه در خیابان کریم‌خان خبر داده است».

پلمب نشر ثالث

اگر دلیل این کار بی‌حجابی شماری از مشتریان باشد می‌توان پرسید  آیا مشتریان همۀ اصناف رعایت می‌کنند و تنها در این جا رعایت نمی‌شده است؟

آدم یاد سریال «آینۀ عبرت» می‌افتد که در بین مردم به «آتقی» مشهور بود و وقتی در آن خانۀ آشفته که هیچ چیز سرجای خود نبود همسر او گیر داده بود چرا دوچرخۀ آتقی وسط حیاط است و او با آن حال و وضع و گویش خاص این جماعت گفت: «حالا همه چیز در این خانه جای خودش است و تنها دوچرخۀ من نیست؟!»ر

نظرات بسته شده است.