عکس روز نشنال جئو گرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک به یک خرس قطبی به عنوان حیوانی قدرتمند اختصاص دارد؛ عکاس این عکس می‌گوید قطب شمال خشن اما هنوز صلح آمیز، ناپایدار و هنوز زنده و پیچیده اما خالص است.

عکس امروز نشنال جئوگرافیک به یک خرس قطبی به عنوان حیوانی قدرتمند اختصاص دارد؛ عکاس این عکس می‌گوید قطب شمال خشن اما هنوز صلح آمیز، ناپایدار و هنوز زنده و پیچیده اما خالص است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.