برای نخستین بار اعتراف صداوسیما در باره توهم‌مشترک محمدرضاشاه و احمدی‌نژاد/ اقتصاد ایران چگونه ویران شد؟

رویداد۲۴ نوشت :شبکه مستند صداوسیما روز ۲۳تیر ۱۴۰۲ یک مستند۵۶دقیقه ای به نام «وجه الضمان» منتشر کرد که به صندوق توسعه ملی پرداخت.

برای نخستین بار اعتراف صداوسیما در باره توهم‌مشترک محمدرضاشاه و احمدی‌نژاد/ اقتصاد ایران چگونه ویران شد؟

شبکه مستند صداوسیما روز ۲۳تیر ۱۴۰۲ یک مستند۵۶دقیقه ای به نام «وجه الضمان» منتشر کرد که به صندوق توسعه ملی پرداخت.

در بخشی از این مستند به فاجعه اقتصادی که احمدی نژاد بر سر کشور آورد اشاره شد.

این نخستین بار است که صداوسیما اینقدر صریح، مدیریت احمدی نژاد را به چالش می کشد.

در این برنامه گفته شده است توهم‌مشترک محمدرضاشاه و احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران را ویران کرد.

نظرات بسته شده است.