اولین تصاویر از محل حادثه تروریستی و شهدای امروز در سیستان و بلوچستان

جام جم عکس از از محل حادثه تروریستی و شهدای امروز در سیستان و بلوچستان را منتشر کرد .

اولین تصاویر از محل حادثه تروریستی و شهدای امروز در سیستان و بلوچستان

اولین تصاویر از محل حادثه تروریستی و شهدای امروز در سیستان و بلوچستان

نظرات بسته شده است.