آذری جهرمی: آیا کسی شهامت دارد بگوید فیلترینگ برای رفع معضلات مدنظر آن‌ها اثرگذار نبوده

وزیر سابق ارتباطات: کسی شهامت دارد پس از گذشت مدت قابل توجهی از وضع فیلترینگ گسترده و تخریب زیربنای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، بگوید که فیلترینگ برای رفع معضلات مدنظر آنها اثرگذار نبوده و آسیبهای متعدد و عیان در جامعه الزاما به شبکه‌های اجتماعی باز نمی‌گشته و با احتمال بالا، علّت غفلت از یکسری معضلات بدیهی بوده است؟!

آذری جهرمی: آیا کسی شهامت دارد بگوید فیلترینگ برای رفع معضلات مدنظر آن‌ها اثرگذار نبوده

در کانال تلگرامی آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات آمده؛ چند سطر در رثا و تمنای علت‌های واقعی مسائل کشور: سال گذشته عده‌ای عامل و ابزار بزرگ تقّلب در کنکور را اینترنت معرفی کردند و با مصوباتی قطع‌ش کردند. دیشب در خبرها خواندم نزدیک به هزار تقّلب که در آزمون کنکور سال گذشته رخ داده، کشف شده و منجر به قبولی در پزشکی و مهندسی هم شده است!
روشن است که برای برگزارکنندگان کنکور خطایی شناختی ایجاد شده بود و تمرکز آنها بجای پیشگیری از بدیهیات تقّلب و تقویت سازوکار حفاظت از سلامتِ برگزاری آزمون به شیوه‌های پیچیده و بعضا دشوار آن متمرکز شده و به نبرد با حریف فرضیِ نابجا ‌بزرگ‌شده‌ای‌ رفته‌ بودند.
ضمن تحسین سازمان سنجشی‌ها که شجاعت بررسی وضعیت را داشته‌اند و تقدیر از کارشناسی که آن را بیان کرده است، آیا کسی شهامت دارد پس از گذشت مدت قابل توجهی از وضع فیلترینگ گسترده و تخریب زیربنای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، بگوید که فیلترینگ برای رفع معضلات مدنظر آنها اثرگذار نبوده و آسیبهای متعدد و عیان در جامعه الزاما به شبکه‌های اجتماعی باز نمی‌گشته و با احتمال بالا، علّت غفلت از یکسری معضلات بدیهی بوده است؟!
آذری جهرمی: آیا کسی شهامت دارد بگوید فیلترینگ برای رفع معضلات مدنظر آن‌ها اثرگذار نبوده

نظرات بسته شده است.