معاون قوه قضاییه: اقدام سوئد در موافقت با برگزاری تجمع برای سوزاندن قرآن مغایر آزادی بیان است

کاظم غریب آبادی: دادگاهی در سوئد جلوگیری از تجمع برای سوزاندن قرآن را مغایر آزادی بیان دانست! این اقدام، ترغیب به خشونت و نفرت‌پراکنی است و نسبتی با آزادی بیان ندارد.

معاون قوه قضاییه: اقدام سوئد در موافقت با برگزاری تجمع برای سوزاندن قرآن مغایر آزادی بیان است

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: اقدام سوئد در موافقت با برگزاری تجمع برای سوزاندن قرآن مغایر با آزادی بیان و ترغیب به خشونت و نفرت پراکنی است.
به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، به دنبال موافقت پلیس سوئد با برگزاری تجمع برای سوزاندن قرآن در نزدیکی یک مسجد، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار پیامی در توییتر نوشت: دادگاهی در سوئد جلوگیری از تجمع برای سوزاندن قرآن را مغایر آزادی بیان دانست! این اقدام، ترغیب به خشونت و نفرت‌پراکنی است و نسبتی با آزادی بیان ندارد.
غریب آبادی تاکید کرد: حتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اعمال محدودیت بر آزادی برای حمایت از امنیت، سلامت، نظم، اخلاق عمومی‌ و حقوق و آزادی های اساسی دیگران را مجاز می داند.

در همین حال، پلیس سوئد اعلام کرده که مجوز برگزاری تجمعی را صادر کرده است که برگزارکننده آن قصد دارد در عید قربان، قرآنی را در نزدیکی مسجد اصلی استکهلم بسوزاند.

نظرات بسته شده است.