طعنه مهراب قاسمخانی به ادعای اهدا شاسی بلند: ما به شاسی کوتاهشم راضی هستیم (عکس)

ادعای اهدای حواله خودروی شاسی بلند بدون نوبت به برخی نمایندگان مجلس، سوژه مهراب قاسمخانی در استوری اینستاگرامش شده است.

طعنه مهراب قاسمخانی به ادعای اهدا شاسی بلند: ما به شاسی کوتاهشم راضی هستیم (عکس)

ادعای اهدای حواله خودروی شاسی بلند بدون نوبت به برخی نمایندگان مجلس، سوژه مهراب قاسمخانی (نویسنده سینما و تلویزیون) در استوری اینستاگرامش شده است.

استوری مهراب قاسمخانی

نظرات بسته شده است.