جواب مهران رجبی به انتقادات پخش صدای استاد سهراب بخشی در برنامه خودمونی: خواستیم از موسیقی استاد یاد کنیم

مهران رجبی گفت از موسیقی استاد سهراب بخشی یادی کردیم و فکر می کنم سوء تفاهم شده است.

جواب مهران رجبی به انتقادات پخش صدای استاد سهراب بخشی در برنامه خودمونی: خواستیم از موسیقی استاد یاد کنیم

مهران رجبی گفت از موسیقی استاد سهراب بخشی یادی کردیم و فکر می کنم سوء تفاهم شده است.

مهران رجبی در پی واکنش‌هایی که به بی احترامی به صدای استاد سهراب بخشی صورت گرفته بود پاسخ داد و گفت: خواستیم از موسیقی استاد یاد کنیم و فکر می‌کنم سوء تفاهم شده است.

>مهران رجبی>>
[videopack width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]https://www.asriran.com/files/fa/news/1402/1/30/1559653_819.mp4[/videopack]

نظرات بسته شده است.