طعنه بازیگر خانم به رئیس صداوسیما: یا «سفید» نمیدونین چیه یا «رو»

غزل شاکری بازیگر نقش خواهر ناصرالدین شاه در سریال جیران، به گفته رئیس صداوسیما در خصوص ویژه برنامه‌های نوروز واکنش کنایه آمیزی داشت.

طعنه بازیگر خانم به رئیس صداوسیما: یا «سفید» نمیدونین چیه یا «رو» (عکس)

برترین‌ها: غزل شاکری بازیگر نقش خواهر ناصرالدین شاه در سریال جیران، به خبر جبلی رئیس صداوسیما در خصوص ویژه برنامه‌های نوروز که به عوامل تولید آن گفته بود نوروز امسال رو سفید شدیم واکنش کنایه آمیزی داشت.

چند روز قبل پیمان جبلی رئیس صداوسیما در خصوص برنامه های نوروزی تلویزیون گفته بود که در نوروز امسال روسفید شدیم.

غزل شاکری در استوری اینستاگرام خود نوشت: یا “سفید” نمیدونین چیه یا “رو”

طعنه بازیگر خواهر ناصرالدین شاه در جیران به رئیس صداوسیما (عکس)

نظرات بسته شده است.