برادران لیلا و سکانس های کپی برابر اصل + ویدیو

صحنه‌های از فیلم برادران لیلا که دقیقا مثل صحنه‌های فیلم “مراسم” است، هردو را خود سعید روستایی ساخته است.

ببینید | برادران لیلا و سکانس های کپی برابر اصل

صحنه‌های از فیلم برادران لیلا که دقیقا مثل صحنه‌های فیلم “مراسم” است، هردو را خود سعید روستایی ساخته است.

نظرات بسته شده است.