پاسخ رشیدی کوچی، نماینده مجلس به توئیت سخنگوی دولت: حذف فوری فیلترینگ / عزل وزرا و معاونین ناکارآمد / پرهیز از تصمیمات آنی تحت تاثیر جریان تندرو

جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس در پاسخ به سوال سخنگوی دولت در توییتر خواستار حذف فیلترینگ، عزل وزرا و معاونین ناکارآمد رییس جمهور و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه تحت تاثیر جریان تندرو شد.

پاسخ رشیدی کوچی، نماینده مجلس به توئیت سخنگوی دولت: حذف فوری فیلترینگ / عزل وزرا و معاونین ناکارآمد / پرهیز از تصمیمات آنی تحت تاثیر جریان تندرو

جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس در واکنش به سوال سخنگوی دولت در توییتر خواستار حذف فیلترینگ، عزل وزرا و معاونین ناکارآمد رییس جمهور و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه تحت تاثیر جریان تندرو شد.
به گزارش انتخاب، علی بهادری جهرمی در توییتر نوشته بود: «به نظر شما کدام اقدام دولت در سال گذشته باید با جدیت بیشتری در سال ۱۴۰۲ پیگیری شود؟»
رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال نوشته است:
به نظرم دولت بهتر است اقدامات ذیل را با قید فوریت در دستور قرار دهد؛
۱- حذف فیلترینگ
۲ انجام واردات خودرو نو و کارکرده به نفع مردم
۳ – عزل وزرا و معاونین ناکارآمد رییس جمهور
۴- مهار تورم و کنترل بازار ارز و طلا
۵- تمرکز بر رشد تولید
۶- پرهیز از تصمیمات خلق الساعه تحت تاثیر جریان تندرو
واکنش رشیدی کوچی، نماینده مجلس به سوال سخنگوی دولت: با قید فوریت فیلترینگ را حذف کنید/ از تصمیمات خلع الساعه تحت تاثیر جریان تندرو پرهیز کنید

نظرات بسته شده است.