نماینده مجلس: اولین مانور تذکر لسانی در نقاطی از شهر تهران برگزار شد

زهره الهیان: این اقدام بسیجیان جان برکف بعد از آشوب‌ها و فتنه‌های داخلی و خارجی اخیر در کشور بی سابقه است.

نماینده مجلس: اولین مانور تذکر لسانی در نقاطی از شهر تهران برگزار شد

به گزارش فرارو؛ زهره الهیان در توئیتی نوشت: اولین مانور تذکر لسانی (امر به معروف و نهی از منکر) ۱۶ اسفند در زیر باران با حضور مدافعان انقلاب (بسیجیان) در نقاطی از شهر تهران بزرگ انجام شد.

الهیان افزود: این اقدام بسیجیان جان برکف بعد از آشوب‌ها و فتنه‌های داخلی و خارجی اخیر در کشور بی سابقه است.

نماینده مجلس: اولین مانور تذکر لسانی در نقاطی از شهر تهران برگزار شد

نظرات بسته شده است.