عذر خواهی معلم قائمشهری از مسئولان و مردم!

پس از انتشار خبر اخراج معلم قائمشهری که دانش آموزانش در کلاس درس ترانه ای زیر زمینی و غیر رسمی را خوانده بودند و واکنش های متفاوت نسبت به آن بروز کرد؛ خبرگزاری ایرنا با انتشار این ویدئو نوشت: معلم مازندرانی از مردم و معلمان عذرخواهی کرد.

ببینید | عذر خواهی معلم قائمشهری

پس از انتشار خبر اخراج معلم قائمشهری که دانش آموزانش در کلاس درس ترانه ای زیر زمینی و غیر رسمی را خوانده بودند و واکنش های متفاوت نسبت به آن بروز کرد؛ خبرگزاری ایرنا با انتشار این ویدئو نوشت: معلم مازندرانی از مردم و معلمان عذرخواهی کرد.

>گنگستر شهر آمل>>
[videopack width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]https://www.asriran.com/files/fa/news/1401/11/29/1531149_623.mp4[/videopack]

نظرات بسته شده است.