افشاگری حامد آهنگی درباره برنامه شبهای مافیا + فیلم

حامد آهنگی از تقلب در برنامه مافیا خبر داد و از مباحثی چون تحویل موبایل به بازیگران پس از ضبط نمایشی تا تقلب در سرویس بهداشتی! سخن گفت.

 

نظرات بسته شده است.