غرق شدن ۲ دختر در سد گوهران هرمزگان

این حادثه ارتباطی به شرایط جوی و بارندگی نداشته و علت حادثه ، ناآشنایی این دو دختر هشت و ۱۴ ساله با شنا و بی احتیاطی در ورود به حوضچه سد بوده است.

, غرق شدن ۲ دختر در سد گوهران هرمزگان, رسا نشر - خبر روز

دو دختر نوجوان در سد قدیمی روستای پوسمِن بخش گوهران شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان غرق شدند.
به گزارش ایرنا؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان شامگاه دوشنبه ضمن تایید این خبر افزود:این حادثه ارتباطی به شرایط جوی و بارندگی نداشته و علت حادثه ، ناآشنایی این دو دختر هشت و ۱۴ ساله با شنا و بی احتیاطی در ورود به حوضچه سد بوده است.

نظرات بسته شده است.