عکس‌هایی از “متروپل” فروریخته در آبادان

بخش‌هایی از ساختمان بزرگ ۱۰ طبقه متروپل در خیابان امیری آبادان پیش از ظهر دوشنبه (۲ خرداد ۱۴۰۱) فروریخت.

, عکس‌هایی از “متروپل” فروریخته در آبادان, رسا نشر - خبر روز

بخش‌هایی از ساختمان بزرگ ۱۰ طبقه متروپل در خیابان امیری آبادان پیش از ظهر دوشنبه (۲ خرداد ۱۴۰۱) فروریخت.

هشدار: برخی از عکس‌ها آزاردهنده است

, عکس‌هایی از “متروپل” فروریخته در آبادان, رسا نشر - خبر روز

نظرات بسته شده است.