پرونده تخلفات در «فایل صوتی» مربوط به یکی از جلسات فرماندهان نظامی با قاطعیت رسیدگی شده است

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلسدر خصوص اتهامات مربوط به تخلفات مطرح شده در فایل صوتی جلسات فرماندهان نظامی تاکید کرد: در بررسی قاطع به این پرونده، حکم صادر و مشخص شده که بخشی زیادی از ادعاها دروغ بوده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است.

مجتبی توانگر با اشاره به فایل صوتی که اخیرا منتسب به یکی از جلسات فرماندهان نظامی منتشر شده است، گفت: اینکه در یک دستگاه تخلف رخ دهد مسئله عجیبی نیست اما مهم تر آن است که این تخلفات شناسایی شده و به آنها رسیدگی می شود و افراد متخلف مجازات می شوند.

وی ادامه داد: حتی اگر تخلف اندک باشد در دستگاه های مختلف پذیرفته شده نیست و این تخلفات در بخش های نظارتی با صراحت رسیدگی شده است. البته ما از دشمن انتظار نداریم ابعاد دیگر این ماجرا یعنی رسیدگی به تخلف و مجازات مجرمان را برجسته کند چراکه دشمن به دنبال تخریب نهادهای مختلف از جمله سپاه پاسداران است که عملکرد آن ها منجر به تامین امنیت مردم ایران و منطقه و نابودی گروه های تروریستی وابسته به سعودی ها و آمریکا شده است.

توانگر خاطرنشان کرد: در ماجرای انتشار این فایل، نام افراد مختلف برده می شود که فرافکنی است و رسانه های معاند ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و امنیت مردم را هدف قرار داده اند. اینکه عده ای در داخل با هدف حمله به رئیس مجلس از این فایل صوتی استفاده می کنند، خواسته یا ناخواسته در حال تبلیغ علیه نظام بوده و پازل دشمنان علیه سپاه را تکمیل می کنند.

منبع: ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.