در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

آمار نشان می دهد در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس، جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ساعات اخیر به شدت رشد کرد و از میانگین حدود ۵۰ به ۱۰۰ رسید.

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمارهای زیر درباره جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل و واکنش کاربران فضای مجازی به این طرح نشان از احتمال مهاجرت گسترده فعالان فضای مجازی دارد.

جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در یکسال گذشته

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۳ ماه گذشته

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل از روز گذشته

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت گذشته که رشد بسیار محسوسی داشت

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

واکنش برخی کاربران

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

یک موسسه مهاجرتی نوشت که نیازی به تبلیغ ندارد چون تقاضا زیاد شده است!

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

توییت طراح و مدیر استارتاپ اجتماعی کارزار:

در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس آمار جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ۴ ساعت به شدت رشد کرد + نمودارها و واکنش کاربران

 

منبع: خبر فوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.