مرور

تصویر

حسین امیرعبداللهیان در آخرین دقایق زندگی (عکس)

آخرین عکس یادگاری حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه قبل از عروج شهادت گونه وزیر امور خارجه فقید ایران قبل از سوار شدن بر بالگرد، با کارگران پروژه ترانزیتی ارس عکس یادگاری گرفت... او به همراه رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی، دقایقی بعد از این تصویر، در سانحه سقوط بالگردی که در تصویر دیده می شود، جان به جان آفرین تسلیم کرد.