مرور برچسب

cng

علت افزایش قیمت نجومی خودرو‌های شخصی گازسوز چیست؟

علت افزایش قیمت نجومی خودرو‌های شخصی گازسوز چیست؟|خبر فوریسرپرست مدیریت طرح CNG کشور درباره علت دریافت هزینه‌های بالا برای دوگانه سوز کردن خودرو‌های شخصی در کارگاه‌های مجاز توضیحاتی ارائه داد. محمد حسین باقری درباره دریافت مبالغ بالا در کارگاه‌های تبدیل CNG برای دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی گفت:در حال حاضر طبق مصوبه دولت امکان تبدیل خودرو‌های عمومی و مسافربر‌های شخصی به CNG وجود دارد. او