مرور برچسب

40 سالگی

۷ ویتامین و مکمل مورد نیاز بدن بعد از ۴۰ سالگی

7 ویتامین و مکمل مورد نیاز بدن بعد از 40 سالگی|خبر فوریبعد از 40 سالگی احساس تان، تفکرتان و بدن تان تغییر می کند. اصلا منظور مان از تغییر پیر شدن نیست. منطورمان معنی واقعی کلمه "تغییر" است. مانند همان احساساتی که هنگام بلوغ داشتید و حالا باید خود را با این ویتامین ها و مکمل ها برای مقابله با این تغییر، تجهیز کنید. پس شروع کنید. به ویتامین ها و مواد غذایی باید به عنوان ارتشی که با بیماری