مرور برچسب

1400

معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد: احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰

5ecd0158af37f_2020-05-26_16-15
معاون سیاسی وزیر کشور از احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده خبر داد و گفت: برای اعلام دقیق روز برگزاری انتخابات باید با شورای نگهبان به همفکری لازم برسیم.
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 گفت: ما خرداده ماه 1400 را به شورای نگهبان پیشنهاد کردیم و منتظر هستیم تا پاسخی به این