مرور برچسب

گوگل مپ

«گوگل مپس» به روزرسانی ویژه کرونا ارائه کرد

«گوگل مپس» به روزرسانی ویژه کرونا ارائه کرد|خبر فوریگوگل مپس ویژگی‌های جدیدی را برای کمک به افراد در جهت یابی در جهانی تحت تأثیر همه گیری کرونا ارائه کرده است. اگر از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنید، با بررسی اطلاعات شلوغی ارائه شده در مپس، همچنان می‌توانید فاصله اجتماعی را تضمین کنید. اگر از گوگل مپس در رانندگی استفاده می‌کنید، می‌توانید از ویژگی‌های کنترل صوتی فعال شده توسط حالت جدید