مرور برچسب

گوشی دزدی

سرنوشت تلفن‌های همراه سرقتی چه می‌شود؟!

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وقتی تلفن همراه کسی به سرقت رفت، بعد از اینکه شخص با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت گزارش آن را می‌نویسند و تشکیل پرونده می‌شود و در نهایت این پرونده‌ها به اداره آگاهی ارجاع داده می‌شود. علی یار محمدی در گفتگو با خبر فوری بیان کرد: در این فاصله شخص می‌تواند سریال سرنوشت تلفن‌های همراه سرقتی چه می‌شود؟!|خبر فوریگوشی را به پلیس بدهد که اگر فعال شد بتوانند خط