مرور برچسب

گوشت و مرغ

آلودگی گوشت‌های گوساله و مرغ به باکتری‌های مقاوم

آلودگی گوشت‌های گوساله و مرغ به باکتری‌های مقاوم|خبر فورینتایج یک مطالعه نشان داد که ۲۵ درصد از نمونه‌های گوشت گوساله و مرغ بررسی‌شده آلوده به باکتری «استافیلوکوکوس اورئوس» بودند و باکتری‌های جداشده از این نمونه‌ها به نسبت‌های مختلف در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم بودند. باکتری «استافیلوکوکوس اورئوس»؛ یکی از پاتوژن‌های مهم منتقله از غذا است و از شایع‌ترین علت‌های مسمومیت غذایی به شمار می‌آید.