مرور برچسب

گمیشان

طغیان گرگان‌رود، سیل را به روستاهای گمیشان برد

مهر نوشت: فرماندار گمیشان گفت: طغیان گرگان‌رود سبب شده که ارتفاع آب در روستاهای مجاور آن به ۶۰ سانتی متر برسد.
امیرشیر توماج اظهار کرد: آب در گرگان‌رود به صورت اور لب در حال خروج بوده و نسبت به صبح سه شنبه دو سانتی متر کاهش یافته است. توماج افزود: مقابله با سیل در گمیشان باید در دو جبهه، نخست گرگان‌رود و ۲۲ روستای حاشیه آن و دیگر شمال و مرکز