مرور برچسب

گل رز

ژنی که باعث می‌شود ماهی فاسد بوی کارامل و گل رز بدهد

ژنی که باعث می‌شود ماهی فاسد بوی کارامل و گل رز بدهد|خبر فوریدانشمندان موفق به کشف یک نوع ژن تازه شده اند که با واکنش بسیار کمتری نسبت به بوی بد ماهی فاسد همراه است و حتی برخی از افراد بوی آن را شبیه به کارامل یا گل رز توصیف کرده اند. محققان در یکی از بزرگترین مطالعات در نوع خود که تاکنون انجام شده است، نوع خاصی از ژن را یافته اند که بر میزان قدرت درک بوی ماهی فاسد از طرف فرد تأثیر می گذارد. این