مرور برچسب

گلشیفته فراهانی

پروژه تبدیل پیمان معادی به گلشیفته فراهانی

اکنون گویا نوبت به پیمان معادی رسیده است؛ حمله دوباره رسانه‌های تندرو به پیمان معادی این گمانه را قدرت بخشیده که آنها می‌خواهند معادی را هم مجبور کنند نوشداروی مهاجرت بنوشد. نسخه تندروها دیگر لو رفته؛ آنها برای هنرمندانی که دگر اندیش می‌خوانند و زمینه فعالیت‌شان فراتر از مرزها می‌رود یک پیشنهاد روشن دارند:" مهاجرت از ایران "پروژه تبدیل پیمان معادی به گلشیفته فراهانی|خبر فورییک :