مرور برچسب

گسل مشا

فعال شدن گسل مشا چه اثراتی روی تهران دارد؟

5f0ff9246807e_5f0ff92468080
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سازمان مدیریت بحران گزارشی درباره فعال شدن گسل مشا به شورای شهر ارائه نکرده است، گفت: پایتخت ساختمان‌های زیادی در بافت فرسوده دارد.
زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران درباره وقوع زلزله در پایتخت و صحبت‌های اخیر مدیرعامل ستاد مدیریت بحران تهران مبنی بر فعال شدن