مرور برچسب

گسل فیروزکوه

گسل فیروزکوه ارتباطی به گسل‌های تهران ندارد

استاد پژوهشگاه زلزله ایران گفت: گسل فیروزکوه هیچ ارتباطی با گسل‌های شهر تهران و زلزله‌های بزرگ پیش‌بینی‌شده از گذشته ندارد.
مهدی زارع استاد پژوهشگاه زلزله ایران با اشاره به ارتباط گسل فیروزکوه با گسل‌های شهر تهران، اظهار کرد: گسل فیروزکوه در ۱۰۰ کیلومتری شهر تهران قرار دارد و این زون (گسل) در انتها با گسل مشا تلاقی پیدا کرده است. تلاقی گسل