مرور برچسب

گروه bts

حراج لباس‌های رنگی گروه BTS در موزیک ویدیوی Dynamite به قیمت ۱۶۲,۵۰۰ دلار

لباس های رنگی گروه BTS در یک حراجی به قیمت ۱۶۲,۵۰۰ دلار به فروش رسید که هشت برابر برآوردهای اولیه بود.حراج لباس‌های رنگی گروه BTS در موزیک ویدیوی Dynamite به قیمت ۱۶۲,۵۰۰ دلار|خبر فوریلباس های رنگی که گروه BTS در موزیک ویدیوی پرفروش و رکورد شکن خود با عنوان Dynamite پوشیده بودند در حراجی اخیر Julien Auctions’ MusiCares Charity Relief Auction به قیمت ۱۶۲,۵۰۰ دلار به فروش رسید که هشت برابر برآوردهای اولیه بود. درآمد