مرور برچسب

گرمای هوا

گرمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد در راه است!

5eceb2100f48c_2020-05-27_23-01
هفته آینده موج جدیدی از افزایش محسوس دما وارد کشور خواهد شد !این موج گرما موجب افزایش محسوس دما نسبت به حالت نرمال در تمام نقاط کشور خواهد شد
هفته آینده موج جدیدی از افزایش محسوس دما وارد کشور خواهد شد !این موج گرما موجب افزایش محسوس دما نسبت به حالت نرمال در تمام نقاط کشور خواهد شد دما در استان خوزستان به بیش از ۵۰ درجه خواهد رسید
منبع:…