مرور برچسب

گردن درد

یازده دلیل گردن درد و چگونگی تسکین آن

11 دلیل گردن درد و چگونگی تسکین آن|خبر فوریگردن شما به سختی کار می‌کند. چون نه تنها مجبور است وزن سرتان را تحمل کند و آن را نگه دارد بلکه مسئول است مدام به سمت راست و چپ و بالا و پایین حرکت کند و بچرخد. گردن شما مثل باقی قسمت‌های ستون فقراتتان حامی ندارد، بنابراین عجیب نیست که دچار درد و ناراحتی و دیگر مشکلات شود. خوشبختانه بیشتر گردن دردها خودبه‌خود در عرض چند روز و با رعایت