مرور برچسب

گردشگر گمشده

عملیات جستجو «سها» بی نتیجه ماند

5f1d1d059188d_2020-07-26_10-34
فرماندار کردکوی با اشاره به آخرین وضعیت زن طبیعت‌گرد گمشده در ارتفاعات جهان‌نما، گفت: با توجه به اینکه در عملیات جستجو هیچ اثری از وی پیدا نشد، در حال حاضر تمرکز بر روی گزینه‌های دیگر است.
ابراهیم قدمنان فرماندار کردکوی اظهار کرد: کل منطقه‌ای که این خانم گمشده شده بود، به‌طور کامل طی مدت ۱۲ روز توسط نیروهای متخصص جستجو شد اما هیچ اثری از وی یافت