مرور برچسب

گرانی لبنیات

مدعیان طب سنتی موجب کاهش مصرف لبنیات در کشور شده اند

5f65918768031_2020-09-19_09-35 رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی گفت: مصرف لبنیات در ایران حدود نصف میانگین جهانی است اما گرانی و تورم از یک طرف و حرف‌های غیر علمی برخی مدعیان طب سنتی باعث سیر نزولی مصرف این ماده غذایی ضروری شده است. در روزهای گذشته نایاب شدن و بعد از آن گرانی کره که به علت حذف ارز دولتی از واردات این ماده غذایی لبنی بود، در کشور خبرساز شد، این