مرور برچسب

گرانی بنزین

ببخشید که ما بنزین را گران کردیم!

اینهایی که مسافر کشی می‌کنند، عاشق خیابان نیستند ... آنها به پول مسافرکشی احتیاج دارند.
عصرایران؛ مصطفی داننده- مشاور رییس جمهور توییت زد که:« چراغ بنزینش روشن شده بود.  گفت: تمام شد؛ ۱۰ لیتر زدم ۳۰ تومن ولی باهاش فقط ۲۶ تومن کار کردم. جماعت زیادی از راه مسافرکشی با ماشین شخصی زندگی می کنند یا به کمک آن به عنوان کار دوم زندگی شان را اداره می

بعد از ۱۲ روز ، دوباره سلام!

سلام. حالتان را نمی پرسیم. می دانیم هیچکس حالش خوب نیست. درست مانند ساختمان سوخته بانک شهر، دل ها هم سوخته اند. شهر…