مرور برچسب

گدایی

چرا گدایی نکنند؟درآمد تکدی گری از حقوق یک کارگر بیشتر است!

همین است که خیلی ها ترجیح می دهند بدون زحمت پول در بیاورند. حاضرند ساعت ها در خیابان به این و آن رو بزنند تا اینکه بر سر کاری بروند که نه آینده خوبی دارد و نه حقوق درستی. پایگاه خبری رسا نشر- مهدی سوری:از کنارم رد شد. انگار که یک چیزی گفت. فکر کردم دنبال جایی می گرده. برگشتم و گفتم جانم؟ سرش پایین بود و آرام حرف می زد. داداش پول داری به من بدی؟…