مرور برچسب

گاندو

پای حسن روحانی هم به سریال گاندو باز شد!

در قسمت جدید سریال گاندو دو که در ایام نوروز از شبکه سوم سیما پخش می شود ، حضور جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته ای و مقصر جلوه دادن حسن روحانی در مشکلات کشور را با استفاده از تعابیر رئیس جمهور در مقاطع مختلف به وی نسبت داد. به نظر می رسد کل داستان گاندو با هدف تخریب ریاست جمهور و وزارت امور خارجه به نگارش درامده وساخته شده است. بخشی از این سریال را…