مرور برچسب

کیک قرصی

وزیر بهداشت: هدف از جاسازی قرص در کیک‌ها تشویش اذهان عمومی است

وزیر بهداشت: موضوع جاسازی قرص در کیک ها امنیتی استوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موضوع جاسازی قرص در کیک ها امنیتی است که با هدف تشویش اذهان عمومی و تخریب صنعت غذایی انجام شده است. به گزارش ایرنا، سعید نمکی روز یکشنبه در حاشیه همایش پوشش همگانی سلامت در وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران افزود: موارد جاسازی قرص در کیک ها در بیرون از چرخه تولید و توزیع رسمی بوده است و همکاران ما در حوزه های