مرور برچسب

کیوان امام

وکیل شاکیان ک.ا : من و موکلانم دنبال حکم اعدام نیستیم

5f58b711b871c_2020-09-09_15-35
وکیل شاکیان متهم به تجاوز گفت: من به عنوان وکیل و شاکیانی که دارم، هیچ کدام با مجازات نهایی یعنی اعدام موافق نیستیم. اما نباید حکم قانونی برای این جرم سبب شود این بازمانده‌های تجاوز تحت فشار از سوی جامعه قرار گیرند.
شاید روز نخست که روایت‌های آزار و تجاوز در فضای مجازی منتشر می‌شد کمتر کسی تصور می‌کرد که این پرونده‌ها راه به مسیر قضایی بیایند.