مرور برچسب

کیف پول

یک کیف پول با صاحبانی بیشتر از جمعیت کانادا

به گزارش روابط عمومی آسان پرداخت، کیف پول الکترونیک آپ با هدف راحتی هموطنان هنگام پرداخت‌های خرد، در دسترس تمامی کاربران این اپلیکیشن قرار دارد و حتی بسیار پیش‌تر از شیوع کوید19 توانسته‌ بود مردم را از ورود چندباره رمزهای بانکی، پویا و کدهای امنیتی در ساعات مختلف شبانه روز، بی‌نیاز کند. این کیف پول مدتی‌ست با اپلیکیشن‌های پرمخاطب کشور