مرور برچسب

کیست

علت درد زیر شکم بعد از رابطه جنسی در زنان چیست؟

علت درد زیر شکم بعد از رابطه جنسی در زنان چیست؟
بروز درد زیر شکم به صورت روزانه یا هر چند روز یکبار نوعی زنگ هشدار است. شما به معاینه دقیق، سونوگرافی و حتی آزمایش خونبسته به دستور پزشک معالجتان نیاز دارید.
موارد زیر می‌تواند دلیل بروز درد زیر شکم در خانم ها باشد: -عفونت واژن و دهانه رحم باشد که نیاز به بررسی دقیق و درمان به موقع دارد. -از طرفی ممکن است که فیبروم یا کیستی در رحم و